HALOPAR 16/HI-SPOT 50 (GZ10, GU10, Е14 зеркал фара 220V) 3000K

HALOPAR 16/HI-SPOT 50 (GZ10, GU10, Е14 зеркал фара 220V) 3000K